Karta Praw Pacjenta i informacje NFZ

Informacje na temat praw pacjenta znajdą Państwo poniżej:

Karta praw pacjenta

Po wszelkie dane oraz ochronę praw pacjent może się skierować do:

Narodowy Fundusz Zdrowia
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie
Rzecznik Praw Pacjenta

Bogumiła Machowicz

tel. 091 425 10 50
tel./fax 091 425 10 52
e-mail: bogumila.machowicz@nfz-szczecin.pl